Candle Care

Kynttilä turvallisuus

 • Älä koskaan jätä palavaa kynttilää ilman valvontaa.
 • Palava kynttilä on sijoitettava riittävän etäälle palavista materiaaleista, kuten verhoista.
 • Palavat kynttilät on pidettävä lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.
 • Älä pidä kynttilää auringossa tai lähellä lämmönlähdettä, jotta se ei taivu lämmöstä.
 • Älä koskaan liikuta palavaa kynttilää.
 • Älä koskaan sammuta kynttilää vedellä.

Kynttilän hoito-ohjeet

 • Poista kynttilästä tuotemerkit ja leikkaa sydänlanka n. 0,5 cm mittaiseksi ennen sytyttämistä.
 • Aseta kynttilä aina palamattomalle alustalle tai kynttilänjalkaan niin että se on suorassa.
 • Luonnonvahat ovat pehmää vahaa, joten se valuttaa hiukan enemmän kuin perinteiset steariinikynttilät.
 • Älä aseta kynttilöitä liian lähelle toisiaan, etteivät ne kuumene liikaa.
 • Kynttilöiden välisen etäisyyden on oltava aina vähintään 10-15 cm.
 • Vältä vetoisia paikkoja, tällöin kynttilä palaa nopeammin ja valuttaa sekä se voi palaa epätasaisesti.
 • Ennen uudelleen sytyttämistä katkaise hiiltynyt osa pois sydänlagasta ja lyhennä aina sydänlanka 0,5 cm pituiseksi.
 • Lepattava liekki ja liian pitkä sydänlanka lisäävät savuttamista ja nopeuttavat kynttilän palamista.
 • Paloturvallisuuden vuoksi on hyvä jättää 1 cm polttamatta.

Kynttilän sammutus

 • Sammuta kynttilä tukahduttamalla kynttilän sammuttimella.
 • Tai voit myös kastaa sydänlangan sulaneeseen vahaan esimerkiksi pienellä tikulla, näin vältät savuttamisen ja kynttilä syttyy paremmin seuraavalla kerralla. Nosta sydänlanka välittömästi takaisin pystyyn.
   
  Nauti kauniista kynttilöistä ja niiden tuomasta tunnelmasta!

Candle Care Instructions

 1. Trim the wick: Trim the wick to about 5 mm before each lighting.
 2. Placement: Place the candle on a non-flammable, heat-resistant surface. Avoid placing the candle in a drafty area.
 3. Fire Safety: Never leave a burning candle unattended. Keep candles out of reach of children and pets.
 4. Burn Time: Burn the candle for no more than 3-4 hours at a time.
 5. Extinguishing: Extinguish the candle by snuffing out the flame, do not blow it out.

Ljusskötselråd

 1. Trimma veken: Klipp veken till cirka 5 mm före varje tändning.
 2. Placering: Placera ljuset på en obrännbart, värmetålig yta. Undvik drag.
 3. Brandsäkerhet: Lämna aldrig ett brinnande ljus utan uppsikt. Håll ljus utom räckhåll för barn och husdjur.
 4. Brinntid: Låt ljuset brinna högst 3-4 timmar åt gången.
 5. Släckning: Släck ljuset genom att kväva lågan, blås inte.

Seuraa meitä Instagramissa!